User Agreement

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

1.1. Bu sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), [Şirket adı], (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile Siteye üye olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 1. Konu

2.1. İşbu Sözleşme, Şirket’in sahip olduğu internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) üzerinden sunulan hizmetlerin (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin olarak Kullanıcı ve Şirket arasında yapılan düzenlemeleri kapsamaktadır.

2.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle, Site’de sunulan tüm Hizmetlerden yararlanabileceğini ve bu Hizmetlerden yararlanırken Site’nin belirlediği kurallara uymayı kabul etmektedir.

 1. Hizmetler

3.1. Şirket, Site üzerinden Kullanıcı’ya aşağıda belirtilen hizmetleri sunacaktır:

 • Site’de yer alan içeriklerin görüntülenmesi
 • Üyelik kaydı oluşturma
 • Site’de yer alan ürünlere ilişkin teklif verme
 • Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Siparişlerin takibi
 • Site’de yer alan müzayedelere katılım
 • Diğer Hizmetler

3.2. Şirket, Site üzerinden sunulan Hizmetler’i değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

 1. Kullanıcı Hesabı

4.1. Kullanıcı, Site’deki Hizmetler’den yararlanabilmesi için üyelik kaydı oluşturmalıdır. Üyelik kaydı sırasında Kullanıcı, Şirket tarafından istenen tüm bilgileri doğru ve güncel bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.

4.2. Kullanıcı, Site’ye kayıt olurken kendisiyle ilgili tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder.

4.3. Kullanıcı, Site’ye kayıt olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile hesabına erişebilir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda dikkatli olmalıdır. Şirket, hesaba yetkisiz erişimden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

4.4. Kullanıcı, üyelik kaydı oluşturarak Site’de sunulan hizmetlerden yararlanabilir. Üyelik kaydı oluştururken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, üyelik kaydı oluşturarak Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş olur.

4.5. Kullanıcı, Site’nin kullanımı sırasında yasa dışı faaliyetlerde bulunmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini, Site’yi kullanırken kanunlara, ahlak kurallarına, genel ahlaka, üçüncü kişilerin haklarına, telif haklarına ve fikri mülkiyet haklarına saygı göstereceğini taahhüt eder. Kullanıcının bu taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Site, Kullanıcının üyelik kaydını iptal etme hakkını saklı tutar.

4.6. Kullanıcı, Site’de yapacağı her türlü işlem ve aktivitenin sorumluluğunu üstlenir. Kullanıcı, Site’nin veri tabanına zarar verici, Site’nin çalışmasını engelleyici, Site’ye müdahale edici veya olumsuz etkisi olacak her türlü müdahaleyi yapmamayı kabul eder. Kullanıcı, Site’yi kullanırken başka Kullanıcıların verilerine veya kişisel bilgilerine izinsiz olarak erişmeyeceğini, bu bilgileri çıkartmaya veya kullanmaya çalışmayacağını taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, Site’de yer alan içeriklerin (metin, resim, video vb.) telif hakları, fikri mülkiyet hakları, ticari markalar, ticari adlar, patentler, tasarım hakları, vb. her türlü hakların Site’ye ait olduğunu kabul eder. Bu hakların izinsiz kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi veya paylaşılması yasaktır.

4.8. Site, Kullanıcıların Site’de yaptığı işlemlere ilişkin verileri, site kullanım istatistiklerini, Site’nin iyileştirilmesi için yapılan analizleri ve Site’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan kişisel bilgileri saklama hakkına sahiptir. Site, Kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli tutmayı taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanırken Site’deki diğer Kullanıcılar ile iletişim kurabilir. Kullanıcı, bu iletişimlerde herhangi bir şekilde kötüye kullanım, hakaret, tehdit veya tacizde bulunmayacağını, olumsuz etki yapmayacağını taahhüt eder. Ayrıca, diğer Kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstereceğini kabul eder ve Kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

4.10. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak elde ettiği tüm bilgi ve verilerin, Site’nin fikri mülkiyet haklarına ilişkin koruma kapsamında olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak elde ettiği bilgi ve verileri Site’den aldığı izin olmadan ticari amaçlarla kullanmayacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını veya Site’deki hizmetlerin işleyişini bozmak için kullanmayacağını taahhüt eder.

4.11. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak yasalara, kanunlara, tüzüklere ve diğer mevzuata uygun şekilde hareket edeceğini taahhüt eder. Kullanıcının, Site’deki hizmetleri kullanması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak, Site’nin veya üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde, kullanıcı bu zarardan sorumlu olacaktır.

4.12. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak herhangi bir yasadışı veya suç teşkil eden faaliyet gerçekleştirmeyeceğini taahhüt eder. Bu kapsamda, Site’deki hizmetleri kullanarak, ayrımcılık yapmayacak, ırkçılık yapmayacak, ahlaka aykırı davranmayacak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etmeyecektir.

4.13. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanırken diğer kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir şekilde dolandırıcılık, sahtekârlık, hileli davranış veya kötü niyetli eylemler gerçekleştirmeyeceğini taahhüt eder.

4.14. Kullanıcı, Site’deki hizmetlerin kullanımı sırasında herhangi bir şekilde Site’nin çalışmasını engelleyen, aksatan veya Site’nin güvenliğini tehdit eden herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder.

4.15. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak elde ettiği diğer Kullanıcıların kişisel verilerini, özellikle kullanıcı adları, e-posta adresleri ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgileri, yalnızca Site’deki hizmetleri kullanmak için kullanabileceğini taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri başka bir amaçla kullanması durumunda, Site yönetimi, ilgili kanunların öngördüğü yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar.

4.16. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanırken, Site’deki diğer kullanıcıların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermekle yükümlüdür. Kullanıcı, Site’deki herhangi bir materyali izinsiz kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını veya işlemeyeceğini taahhüt eder.

4.17. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak yaptığı işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranacağını taahhüt eder.

4.18. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı, hileli işlemler yapmayacağını ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.

4.19. Kullanıcı, Site’deki hizmetleri kullanarak elde ettiği herhangi bir bilgiyi ticari amaçla kullanmayacağını ve Site’nin ticari sırlarını ifşa etmeyeceğini taahhüt eder.

4.20. Site, Kullanıcının bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine aykırı davranışlar sergilemesi veya yasalara aykırı bir işlem gerçekleştirmesi durumunda, Kullanıcının üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.21. Kullanıcının üyeliği sonlandırıldığında, Kullanıcının Site’deki tüm bilgi, veri ve içeriklerine erişimi engellenir ve bu bilgiler silinebilir.

4.22. Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul etmekle, Site’nin Kullanıcı verilerini yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebileceğini kabul etmektedir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgi Site’nin “Gizlilik Politikası” bölümünde yer almaktadır.

4.23. Taraflar arasındaki işbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.24. Site, işbu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Site, değişikliklerin yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceğini, bu nedenle Kullanıcının düzenli olarak sözleşme metnini takip etmesi gerektiğini hatırlatır.