Personal Data Protection

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

MAHZEN ROMANTİK, kişisel verilerin korunması konusunda müşterilerine en yüksek düzeyde güvenlik sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6102 sayılı Ticaret Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gibi ilgili tüm kanunlar ve düzenlemeler ile uyumlu olarak hareket etmektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve kullanımı

MAHZEN ROMANTİK, müşterilerinin kişisel verilerini sadece belirli amaçlar için toplamakta ve kullanmaktadır. Bu amaçlar arasında, müşterilerin taleplerini yerine getirmek, müşteri hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapmak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek yer almaktadır. Kişisel verilerinizin yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanılması için gerekli önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilerin paylaşımı

MAHZEN ROMANTİK, müşterilerinin kişisel verilerini yalnızca hizmetlerimizle ilgili olarak gerekli olan üçüncü taraflarla paylaşacaktır. Bu tür üçüncü taraflar arasında ödeme işlemlerini gerçekleştiren kuruluşlar ve hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda yetkilendirilmiş olan kurumlar yer almaktadır.

Kişisel verilerin güvenliği

MAHZEN ROMANTİK, müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliği konusunda en yüksek düzeyde hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla, uygun teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Sistemlerimiz, siber saldırılara karşı korunmak için güncel tutulmaktadır ve personelimiz, müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda eğitim almaktadır.

Kişisel verilerin saklanması

MAHZEN ROMANTİK, müşterilerinin kişisel verilerini yalnızca gerekli süre boyunca saklayacaktır. Bu süre, hizmetlerimizin sunulması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için gerekli olan süreleri kapsamaktadır.

Kişisel verilerin erişimi, düzeltme ve silme

MAHZEN ROMANTİK, 

 • İşlenen kişisel verilerin güncel, doğru ve gerektiği kadarını işlemek,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve yetkisiz erişim, kullanım, değiştirme veya imha edilmesini engellemek,
 • Kişisel verilerin işlenmesi sırasında teknik ve idari tedbirleri alarak güvenliğini sağlamak,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin amaçları doğrultusunda yapılmasını sağlamak ve bu amaçlar dışında kullanmamak,
 • Kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan rıza, yasal neden veya meşru menfaat gibi hukuki sebeplerin varlığına dikkat etmek ve bu sebeplerle sınırlı kalmak,
 • Kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşırken, gerekli güvenlik önlemlerini almak ve ilgili kişilerin haklarını korumak.

Müşterilerimizin kişisel verilerini işlerken, ayrıca aşağıdaki prensiplere de uymaktayız:

 • Veri minimizasyonu: İşlenen kişisel verilerin sayısı ve türü mümkün olduğunca az olacak şekilde belirlenir.
 • Açıklık: Kişisel verilerin nasıl toplandığı, ne amaçla kullanıldığı, kimlerle paylaşıldığı ve hangi haklara sahip olduğunu açık bir şekilde belirtiriz.
 • İşleme sınırlaması: Kişisel veriler sadece belirli, yasal amaçlar için işlenir ve bu amaçların dışında kullanılmaz.
 • Doğruluk: İşlenen kişisel verilerin doğru, tam ve güncel olmasını sağlarız ve gerektiğinde güncellemeleri yaparız.
 • Saklama sınırlaması: Kişisel veriler, yasal olarak belirtilen süre boyunca saklanır ve bu süre sonunda otomatik olarak silinir veya anonim hale getirilir.
 • Veri sorumlusuna erişim hakkı: Müşterilerimize kişisel verilerini nasıl kullandığımızla ilgili bilgi alma ve bu verilerin silinmesini veya düzeltilmesini talep etme hakkı tanırız.

Bu prensipler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için yükümlülüklerimizdir. Bu prensiplere uygun olarak, müşterilerimizin kişisel verilerini korumak için her türlü teknik ve idari önlemi alırız ve veri koruma kurallarına ve düzenlemelere uygun olarak hareket ederiz.