Distance Sales Contract

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Satıcı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünleri, Alıcı'ya satmakla yükümlüdür.

1.2. Alıcı, söz konusu ürünleri satın almak için satıcıya ait web sitesi üzerinden sipariş verir. Ürünlerin satışı, Alıcı tarafından onaylanması halinde gerçekleşir.

1.3. İşbu sözleşme ile taraflar arasında satışa konu olan ürünlerin cinsi, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat bilgileri ve benzeri hususlar kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- TARAFLAR

2.1. Satıcı:

Unvanı: MAHZEN ROMANTİK

Telefon numarası: 05327975848/05011232634

Adresi: Fulya mahallesi şehit Niyazi sokak no:14 ŞİŞLİ/İSTANBUL

2.2. Alıcı:

[Adı ve soyadı / Ünvanı]

[Adresi]

[Telefon numarası]

[E-posta adresi]

[T.C. kimlik numarası / Vergi kimlik numarası]

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Alıcı, sipariş verdiği ürünlerin bedelini, Satıcı'nın web sitesinde belirtilen ödeme yöntemlerinden biri ile öder.

3.2. Ödeme işlemi sonrasında fatura Alıcı'nın e-posta adresine gönderilir.

MADDE 4- TESLİMAT

4.1. Satıcı, Alıcı'nın sipariş verdiği ürünleri, ödemenin tamamının Satıcı hesabına geçmesini müteakip en geç 30 gün içerisinde teslim eder.

4.2. Teslimat işlemleri, Alıcı'nın beyan ettiği teslimat adresine gerçekleştirilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, sipariş ettiği ürünleri teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkı süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren işlemeye başlar.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün) 14 (ondört) gün içinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin teslimatından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içerisinde Müzayede Sitesi'ne yazılı olarak bildirimde bulunulması ve Ürün/Ürünlerin, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, Müşteriye herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluk yüklenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve belirtilen süre içinde ücret iadesi yapılacaktır.

5.4. Cayma hakkı süresinin dolduğu hallerde Cayma hakkı süresi, Ürün/Ürünlerin teslimatından itibaren 14 (ondört) gün olarak belirlenmiştir. Cayma hakkı süresi içerisinde Müşteri, cayma hakkını hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin kullanabilir. Ancak, bu sürenin dolduğu hallerde Müşteri, cayma hakkını kullanamaz ve Ürün/Ürünlerin iadesi kabul edilemez.

5.5. Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler Cayma hakkı, tüketicinin istekleri veya özel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan Ürün/Ürünler için kullanılamaz.

5.6. Cayma hakkı kullanımı sonrasında iade şartları Cayma hakkının kullanılması ve Ürün/Ürünlerin iade edilmesi halinde, Müşteriye ödenen ücret, iade tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Müşteriye ödenecektir. Cayma hakkı kullanımı sonrasında iade edilen Ürün/Ürünlerin Müşteri tarafından kullanımı, Ürün/Ürünlerin değerinde bir azalmaya neden olmuşsa Müzayede Sitesi, bu azalmayı Müşteri'ye gerekli iadeyi yaparak tahsil eder.

5.7. İade süreci: Cayma hakkının kullanılması halinde, satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ücreti ve belirtilen diğer masrafları tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Tüketicinin, satıcının iade yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapma hakkı saklıdır.

5.8. İade edilemeyecek ürünler: Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler ile tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan sağlık açısından uygun olmayan ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

5.9. Ayıplı ürünlerin iadesi: Tüketicinin üründe bir ayıp olduğunu fark etmesi durumunda, durumu en kısa sürede satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, ayıplı ürünü aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ayıbı gidermekle yükümlüdür. Ayıbın giderilmesi mümkün olmayan veya ayıbın giderilmesi için gerekli olan azami sürenin aşılması durumunda, tüketici malın bedel iadesini, ayıbın oranına göre indirim yapılmasını, malın ücretsiz değiştirilmesini veya gerektiği durumlarda tamirini talep edebilir.

5.10. Fesih hakkı: Müzayedede satışa sunulan ürünler için fesih hakkı bulunmamaktadır. Ancak, ürünlerin açık artırma öncesi açık ve net bir şekilde tanıtılması ve açıklamaların doğru bir şekilde yapılması esastır.

5.11. İlgili mevzuat: Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Tüketici; müzayededen önce müzayedeye konu olan ürünlerin özelliklerini, ücretini, ödeme ve teslimat bilgilerini ve diğer satış koşullarını inceleyerek tam olarak anladığını kabul eder.

6.2. Tüketici, müzayede sonrasında kazandığı ürünün teslimatının gerçekleştirilebilmesi için doğru ve eksiksiz teslimat adresi bilgilerini sisteme girmekle yükümlüdür. Tüketici, adres bilgilerinde meydana gelen hatalardan kaynaklanan teslimat problemlerinden sorumludur.

6.3. Müzayededen satın alınan ürünlerin teslimatı için, satıcı tarafından belirlenen kargo firması ve ücreti geçerlidir. Tüketici, satın aldığı ürün için ödemiş olduğu bedelin yanı sıra kargo ücretini de ödemeyi kabul eder.

6.4. Teslimat sırasında ürünün paketi zarar görmüş veya açılmış ise Tüketici, kargo yetkilisi önünde teslim almadan, ürünün iade edilmesi için tutanak tutturarak kargo firmasına iade edebilir.

6.5. Müzayededen satın alınan ürünler, müzayede sonrasında 10 (on) iş günü içerisinde kargo ile teslim edilecektir. Bu süre zarfında teslimat gerçekleşmezse, Tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

6.6. Teslimat sırasında ürünlerin ambalajı açılmış ve üründe bir hasar tespit edilmişse, Tüketici ürünü teslim almadan, kargo yetkilisi önünde tutanak tutturarak ürünün iade edilmesi için kargo firmasına iade edebilir.

6.7. Müzayede sonrasında satın alınan ürünlerin teslimatında herhangi bir nedenle ürünün teslim edilememesi halinde, satıcı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamakla yükümlüdür.

6.8. Tüketici, satın aldığı ürünlerin teslimatı için mutlaka teslimat adresinde bulunmalıdır. Teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, kargo firması Tüketiciye bir bildirim yaparak ürünün teslim edilemeyişi hakkında bilgilendirir. Bu durumda Tüketici, teslimatı yeniden sağlamak için kargo firması ile iletişim kurmakla yükümlüdür. Bu durumda oluşacak ekstra masraflar Tüketici tarafından karşılanır.

6.9. Tüketici, satın aldığı ürünün teslimatı sırasında ürünün ambalajında herhangi bir hasar veya deformasyon fark ederse, teslimat kabul edilmemeli ve kargo firması yetkilisi ile tutanak tutulması gerekmektedir. Tutanak tutulmadan teslimat kabul edilmesi halinde, kargo firmasından kaynaklanan hasarlar satıcı tarafından karşılanmaz.

6.10. Tüketici, satın aldığı ürünün teslimatı sırasında paketin içeriğini kontrol etmeli ve sipariş ettiği ürünün kendisine eksiksiz ve hasarsız bir şekilde ulaştığından emin olmalıdır. Üründe herhangi bir hasar veya eksiklik fark edilmesi durumunda, teslimat kabul edilmemeli ve kargo firması yetkilisi ile tutanak tutulması gerekmektedir.

6.11. Tutanak tutulmadan teslimat kabul edilmesi halinde, üründeki hasar veya eksiklikler satıcı tarafından karşılanmaz. Ancak, Tüketici'nin hakları bu durumda da saklıdır ve yasal haklarından vazgeçmesi söz konusu değildir.

6.12. Tüketici, ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin detaylı bilgilendirme Sözleşmenin "Cayma Hakkı" başlıklı bölümünde yer almaktadır.

6.13. Tüketici, satın aldığı ürünün özellikleri, kullanım talimatları ve diğer bilgiler ile ilgili herhangi bir soru veya şikayet durumunda, satıcıya telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilir. Satıcı, Tüketici'nin sorularına en kısa sürede cevap vermeyi ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmayı taahhüt eder.

6.14. Tüketici, herhangi bir nedenle satın aldığı ürünü iade etmek istediği durumlarda, Sözleşmenin "İade Şartları" başlıklı bölümünde yer alan koşullara uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. İade işlemleri ile ilgili detaylı bilgilendirme Sözleşmenin ilgili bölümünde yer almaktadır.

6.15. Müzayede platformu, Tüketici tarafından yapılan iade başvurularını Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde değerlendirmekte ve uygun görülen iadeleri işleme almaktadır. Tüketici, iade işlemleri için herhangi bir gerekçe belirtme yükümlülüğünde değildir.

6.16. İade işlemi sonrasında, Tüketiciye herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılması gerekiyorsa, iade tutarı Tüketiciye en kısa sürede ve en geç 14 gün içerisinde iade edilecektir. Bu süre, müzayede platformunun ürünün iade edilmesi ve ürünün durumunun kontrol edilmesi için gerekli süreyi de kapsamaktadır.

6.17. İade işlemi sonrasında, üründe herhangi bir hasar, kusur veya eksiklik tespit edilirse ve bu durumun Tüketici tarafından sebebiyet verildiği anlaşılırsa, müzayede platformu iade işlemini gerçekleştirmeyebilir ve Tüketiciye ücret iadesi yapılmayabilir. Bu durumda, ürün müzayede platformu tarafından Tüketiciye geri gönderilecektir.

6.18. İade işlemleri için Tüketici tarafından gerekli olan masraflar (kargo ücreti, vb.) Tüketici tarafından karşılanır. Ancak, iade işleminin müzayede platformu veya satıcı kaynaklı bir nedenle gerçekleşmesi durumunda, masraflar müzayede platformu veya satıcı tarafından karşılanacaktır.

6.19. Müzayede platformu, Tüketicinin iade talebini kabul etmesi durumunda, ürünün geri gönderilmesi için Tüketicinin adresine bir kargo gönderimi yapılacaktır. Tüketici, ürünü en kısa sürede ve en geç 14 gün içerisinde geri göndermekle yükümlüdür. İade işlemi müzayede platformuna ürünün ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde tamamlanır.

6.20. İade işlemi tamamlandıktan sonra, Müzayede platformu, Tüketiciye ödemiş olduğu bedeli, Tüketici tarafından belirtilen ödeme yöntemi ile iade eder. İade işlemi kredi kartı ile yapıldıysa, bankanın iade işlemi gerçekleştirmesi için gerekli olan süreler bankanın belirleyeceği politikalara göre değişebilir. İade işleminin tamamlanması için gereken süre, bankanın işlem süreciyle ilgili uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir. İade işlemi sırasında bankanın uygulayabileceği ek ücretler ve benzeri masraflar Tüketici tarafından karşılanacaktır.

6.21. Müzayede platformu, Tüketici tarafından yapılan iade taleplerini kabul etmekle yükümlüdür. Ancak, Müzayede platformu, ürünün tekrar satılabilmesi ve Müzayede platformunun zarar görmemesi için, ürünü kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda Müzayede platformu, Tüketiciye iade edilecek tutar konusunda bilgilendirme yapar.

6.22. Tüketici, Sözleşme kapsamında Müzayede platformu tarafından sunulan hizmetlerin, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini talep eder. Tüketici, Müzayede platformunun bu yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda, Tüketici Hakem Heyeti'ne ve diğer yasal mercilere başvurma hakkına sahiptir.

6.23. İşbu Sözleşme, Türk Hukuku hükümlerine tabi olacaktır. Sözleşme konusu olan hususlarda taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 7 - YÜRÜRLÜK VE KABUL

7.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin taraflar arasında yürürlüğe girmesi için Alıcı tarafından sipariş verilmesi gerekmektedir.

7.2. Alıcı, siparişi vermeden önce işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni okuyup kabul ettiğini beyan eder.

7.3. Müzayede Evi, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder.

MADDE 8 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

8.1. Tüketici, satın aldığı ürünlerin ücretini ödemeyi temerrüde düşürür veya ödemeyi gerçekleştirmezse, Müzayede platformu borçlunun temerrüdü hallerinde yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Borçlunun temerrüdü halinde, Tüketici'nin işbu sözleşmeden doğan tüm borçları, temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödeninceye kadar geçerli olacaktır.

8.2. Tüketici'nin borçlunun temerrüdü halindeki faiz oranı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca belirlenir. Bu kapsamda Tüketici'nin borçlunun temerrüdü halindeki faiz oranı, herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın, mevzuat tarafından belirlenen oran üzerinden hesaplanacaktır.

8.3. Tüketici'nin borçlunun temerrüdü halindeki faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz miktarı, Müzayede platformu tarafından yapılan ödeme tahsilatlarından düşülebilecek ve Tüketici'ye iade edilemeyecektir.

8.4. Tüketici, borçlunun temerrüdü hallerinde oluşacak her türlü masraf, avukatlık ücreti, yargılama giderleri, takip masrafları, vekalet ücreti ve benzeri giderleri de karşılamakla yükümlüdür.

8.5. Tüketici'nin borçlunun temerrüdü halindeki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Müzayede platformu, Tüketici'nin kayıtlı e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri aracılığıyla gerekli bildirimleri yapabilir ve bu bildirimlerin yapılmasından sonra geçen en az yedi günlük sürenin sonunda yasal yollara başvurma hakkına sahip olacaktır.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, Taraflarca okunarak, her sayfası ayrı ayrı imzalanarak ve elektronik ortamda kabul edilerek akdedilmiştir.

İşbu sözleşmenin bir nüshası, Satici tarafından elektronik ortamda Tüketiciye iletilmiş, Tüketici de elektronik ortamda onaylamıştır. Taraflar arasında imzalanan işbu sözleşme, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Mesafeli Satış Ön Bilgilendirmesi ile birlikte geçerlidir.

Taraflar, işbu sözleşme kapsamında doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku'nun ilgili mevzuatı uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, Tüketici tarafından onaylanarak kabul edilmiştir.